Výrub a orez stromov-vegetačné obdobie, dôvody, zákonné podmienky, pokuty, povolenia, ceny.

Na úvod sa najskôr zamyslime, aké dôvody na výrub či orez stromu nás vedú k takémuto zásahu do životného cyklu dreviny. Totiž nie každý zásah môže byť zvratný, aj keď nám stromčeky čo to odpustia.

Príklady:
Strom nám prerastá cez hlavu, je mimo vašej kontroly? Je príliš vysoký, ohrozuje svoje okolie? Hrozí jeho vyvrátenie či zlomenie pri silnom vetre? Zasahuje do elektrického vedenia? Má množstvo suchých konárov a hrozí, že vám popadajú na dom či môžu na niekoho spadnúť? Je v kalamitnom stave (nalomený, prehnitý či poškodený po zásahu bleskom)? Alebo sa vám len nehodí do záhradky,  či sa len jednoducho znepáčil? Každý máme svoje dôvody, ale mojim cieľom bolo predovšetkým napovedať, ako máte argumentovať, keď budete žiadať o vyrúbanie stromu.

Mojim hlavným cieľom však je, aby vám stromčeky aj naďalej robili radosť a boli na úžitok. Ako som spomenul, dôvodov na vypílenie býva mnoho, avšak na zachovanie ešte viacaj, i keď si to mnohokrát neuvedomujeme. Preto si aj pokladám za povinnosť najskôr hľadať riešenia formou orezu či opílenia stromu a až potom pristúpiť k radikálnemu výrezu,
Vegetačné obdobie je jedno zo základných  kritérií, kedy do života stromu zasiahnuť. Hovorí o tom aj zákon č.543/2002 Z.z, a vyhláška č.170/2021 Z.z,  ktorý stanovuje na výrub stromov obdobie od 1.októbra do 28. februára. Čo sa týka strihania, opilovania, teda úpravy koruny stromu, všetko závisí na životnom cykle stromu, teda na ročnom období a type rezu, ktorý ideme vykonať.  

OREZ STROMU

 • Pokiaľ sa rozhodnete, že budete strom len upravovať, v takomto prípade je cesta veľmi jednoduchá. Samozrejme, ak riešite strom na vlastnom pozemku.
 • Nepotrebujete k realizácii úprav žiadne povolenie.
 • Stačí si nájsť "dobrovoľníka," ktorý na strom vylezie a vykoná potrebné zásahy. (Predpokladám, že by to mal byť odvážlivec, ktorý myslí aspoň trošku na svoju bezpečnosť a vie, čo robí). Ak by ste sa predsa len rozhodli urobiť to svojpomocne a ušetriť 30 až 150 eur, odporúčam venovať trochu času štúdiu na internete a zhliadnúť pár odborne zameraných videí, aby ste sa vyvarovali základným chybám pri reze a tvarovaní stromov, ale hlavne bezpečnosti pri istení a práce s motorovou pílou.
 • Často sa stretávam s problémom, že strom nie je na vlastnom pozemku (susedov, obecný pozemok, mestský pozemok a podobne). V takom prípade odporúčam kontaktovať majiteľa pozemku, aby riziká na strome odstránil, prípadne sa snažte od neho získať súhlas na potrebný zásah najlepšie v papierovej podobe. Spôsob vyrovnania je na dohode oboch strán. Ak sa tak nestane, spravidla k vyrovnaniam dochádza pred súdom a náklady sú rádovo vyššie.
 • V neposlednej rade sa vrátim k téme odbornosti rezu. Určite ste sa stretli s arboristami od Západoslovenskej energetiky. Sú to síce šikovní chlapci a sú pomerne lacní, ale pokiaľ plánujete, aby vám stromček ešte mnoho rokov spríjemňoval posedenie vo vašej záhradke, tak sa im radšej vyhnite. 
  Pri reze sa vyvarujte ranám, ktoré sa len veľmi ťažko hoja, Stanovte si správne ročné obdobie na opílenie. Snažte sa o to, aby mal strom aj po opílení rovnomerné rozloženie konárov a hmotnosti, aby v budúcnosti nedošlo pri jeho podmočení alebo silnom vetre k nakloneniu, v najhoršom prípade vyvráteniu. 

VÝRUB A VYPÍLENIE STROMU

Musím sa priznať, že to robím veľmi nerád. Mnohokrát by stačil redukčný či omladzovací rez, zmenšenie koruny a stromčeky by mohli bez vážnejších problémov žiť ďalších pár desiatok rokov.

Smozrejme sú prípady, keď iná cesta nie je. Z vlastnej skúsenosti však môžem povedať, že je to len 20% zo všetkých výrubov stromov, čo robím. Takže poďme sa spolu pozrieť na to, ako postupovať v takomto prípade.

 • V prvom rade treba poriešiť povolenie na výrub. Stará sa o to úrad na ochranu prírody. Na obecnom úrade sa vám bude venovať niektorý zo zamestnancov, ktorý to má na starosti a na mestskom úrade taktiež. Cena za výrub stromu, teda žiadosti je cca 10Eur. Výrub stromu bez povolenia by vás mohol výjsť celkom draho (pokuta za nelegálny výrub môže byť viac ako 3300 eur pre fyzické osoby, viac ako 23000 eur pre právnicke osoby). Je jedno, či sa jedná o výrub stromov na vlastnom pozemku či záhrade. Povolenie by ste si mali zabezpečiť.
 • Povolenie na výrub netreba v nasledovných prípadoch:
  Ak obvod stromu meraný vo výške 1,3 metra nad zemou nepresiahne 40cm. (za predpokladu, že rastie v zastavanej časti obce na vlastnom pozemku, napríklad aj v záhrade).
  Ak obvod stromu meraný vo výške 1,3 metra nad zemou nepresiahne 80cm. (ak rastie v záhradkárskej osade).
  Ak v dôsledku živelnej pohromy dôjde k poškodeniu stromu, prípadne z iného dôvodu ohrozuje strom svoje okolie a vec neznesie odklad, možete strom vypíliť. Do piatich dní od vyrúbania stromu však o tom musíte upovedomiť úrad, ideálne aj s fotografiou poškodenia stomu.
  Ak sa jedná o vypílenie produkčných drevín za predpokladu, že k ich obnove dôjde do 18-tich mesiacov od výrubu. Jedná sa hlavne o ovocné dreviny v sadoch.

A na záver ceny za výrub stromu, respektíve vypílenie stromu

Hneď na úvod musím povedať, "čo vás asi nepoteší", že ceny sa pohybujú v závislosti na veľkosti a rizikovosti dreviny. Bežná fráza, ktorú používame. Ale predsa len vám to tentokrát rozoberiem na drobné, teda v mojom prípade:

Najskôr, čo znamenajú riziká: 

 • vrastenie stromu do elektrického vedenia, 
 • prehnité konáre a kmeň, 
 • suché konáre, 
 • konáre presahujúce nad stavby, 
 • nakrivo rastúce dreviny a podobne.

V závislosti na množstve a veľkosti rizík sa navyšuje základná cena, ktorú určuje veľkosť stromu.

Veľkosť stromu 

 • do 5m = 10 -40 eur
 • do 10m = 50 - 100 eur
 • do 15m = 110 - 200 eur
 • nad 15m - viac ako 200 eur

Inými slovami, ak sa bude jednať o výrub orecha cca 12m, ktorý rastie  z polovice nad domom, cena môže byť cca 200 až 250 eur. Ale nie je to pravidlo, všetko je vec dohody a na koľko si cení Pilčík či a Arborista svoju robotu a zdravie a koľko je ochotný zákazník zaplatiť.

Príklad: Orech výška cca 12 metrov

Tento strom by som vypiloval za 180 eur + cestovné náklady. Je tu riziko el. vedenia a plot. V tomto prípade som však robil len orez, cena bola 100 eur + cestovné náklady 20 Eur.

Dúfam, že sa mi úspešne podarilo zodpovedať vaše otázky, ale hlavne trošku zmeniť pohľad na starostlivosť o dreviny. Pokiaľ by vás ešte niečo zaujímalo, prípadne by ste potrebovali prekonzultovať ďalšie otázky, možete ma kontaktovať.

Kontaktujte ma

Z dreva do záhrady

Lehota 747, Lehota

0905607793

jan.ondrusek11@gmail.com