Potrebujete vypíliť alebo zrealizovať výrub stromu? Prípadne opíliť suché konáre čí ostrihať alebo upraviť korunu vašeho stromčeka?

Rizikový výrub, opilovanie a orez drevín a stromov stromolezeckou technikou 

Potrebujete sa zbaviť stromov alebo upraviť dreviny, ktoré sú poškodené, clonia, sú v kalamitnom stave, poškodzujú alebo ohrozujú nehnuteľnosť či iný majetok?  

 Ak máte takýto problém, rád poradím a pomôžem nájsť riešenie.

Venujem sa starostlivosti o stromy, teda opilovaniu stromov, orezu stromov, strihaniu stromov, inými slovami tvarovaniu stromov, ich koruny a habitusu. Týmto spôsom stromčeky zredukujeme, omlaníme, vychováme a zlepšíme ich zdravotný stav a kondíciu.

Pokiaľ spoločne dospejeme k záveru, že už nie je čo zachraňovať či upravovať, zrealizujeme výrub stromu,  Samozrejme vypílenie stromu podlieha určitým pravidlám. Poradím vám, čo všetko predchádza samotnému výrezu stromu a ako sa vyvarovať zbytočnej pokute.

S akýmikoľvek otázkami ma môžete kedykoľvek kontaktovať 

Výrub stromov
Výrub stromov

Výrub-vypílenie-zrezanie stromu

Nech to nazveme akokoľvek, vždy narazíme na prekážku zákona 543/2002 Z.z. a vyhlášky 170/2021 Z.z. Viac pozornosti som tomu venoval v časti výrub stromov ako na to

Výrub drevín je možné vykonávať len mimo vegetačného obdobia. čo znamená od 1. októbra do 28. februára. Strom môžete vypíliť aj v inom období, ale len ak ohrozuje životy alebo hrozí škoda na majetku.

Postup:

  • zmerajte si obvod stromu vo výške 1,3 metra,
  • v prípade, že je strom poškodený, môžete si ho aj odfotiť, 
  • ujasnite si dôvody vypílenia stromu,
  • na obecný či mestský úrad si vezmite aj OP a list vlastníctva,
  • poplatok pri podaní žiadosti o výrub je 10Eur,
  • počkáte na vydanie rozhodnutia, ktoré si prevezmete,
  • môžete vykonať výrub.

PS: Ak je strom v kalamitnom stave a vec neznesie odklad, spílenie stromu môžete vykonať aj okamžite, avšak do 5 dní musíte túto skutočnosť oznámiť úradu. Ideálne aj s fotografiou stromu, v akom bol pred zrezaním.


Orez stromu
Orez stromu

Orezávanie-opilovanie-strihanie stromov 

Pri opilovaní starších stromov si treba uvedomiť, že rez je pre ne stresujúcejší ako  pre mladé alebo novo vysadené stromy. Ale aj táto vlastnosť sa dá využiť v náš prospech a hlavne vtedy, ak chceme stromček omladiť.

O to viac však treba prihliadať na to, aby sme stromy opilovali a orezávali v správnom ročnom období. 
Príkladom môže byť orech, pre, ktorý je ideálnym obdobím, keď sú na ňom nové výhonky o dĺžke 5-10 cm, prípadne po zbere úrody.

U starších stromov môže nesprávny rez ľahko spôsobiť nezvratné poškodenie.

Prikladom je vylomenie konárov pri spilovaní alebo poškodenie konárového krúžka či ponechanie príliš dlhých konárov "vešiakov". Tieto chyby sú hlavným dôvodom zanášania infencií, zahnívania starších stromov hlboko do kmeňa a následné skracovanie ich života.

Samozrejme väčšina z vás, ktorý sa o svoje stromčeky poctivo staráte, tieto elementárne zásady starostlivosti o dreviny už poznáte a ak nie, tak si ich ľahlo vyhľadáte na internete.

Druhou stránkou mince starostlivosti o dreviny je aj bezpečnosť pri orezávaní a opilovaní stromov, Pokiaľ máte doma stromy, ktoré už prerástli vaše schopnosti a odvahu sa o ne postrať, som vám k dispozícii, aby som túto prácu urobil za vás.
Pokiaľ by ste nedôverovali mojej odbornosti rezu, rád sa stanem vašou preĺženou rukou, ktorá ostrihá či opíli stromy vo výškach, kam už vaše ruky nedočiahnu. 

Ako som už v úvode spomenul, neváhajte sa na mňa obrátiť s akýmikoľvek otázkami. 

Kontaktujte ma

Z dreva do záhrady

Lehota 747

0905607793

jan.ondrusek11@gmail.com

Ceny za výrub a orezanie stromov sú variabilne v závislosti na veľkosti stromov a rizikovosti rezu. Príklad výpočtu ceny nájdete aj tu